Bezpečnost - Tabulky + Zdraví

11
9 bez DPH

Východ

do 3 dnů
11
9 bez DPH

Únikový východ

do 3 dnů
11
9 bez DPH

Hlavní uzávěr plynu

do 3 dnů
11
9 bez DPH

Hlavní uzávěr vody

do 3 dnů
11
9 bez DPH

Pitná voda

do 3 dnů
11
9 bez DPH

Mimo provoz!

do 3 dnů
11
9 bez DPH

Kouření zakázáno

do 3 dnů
11
9 bez DPH

El. spotřebič povolen

do 3 dnů
11
9 bez DPH

Hlavní uzávěr

do 3 dnů
23
19 bez DPH

Bezpečnostní šipka

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Nebezpečí výbuchu!

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Nebezpečí výbuchu plynu!

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Nebezpečí otravy plynem!

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Pozor! Nahoře se pracuje

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Nebezpečí uklouznutí!

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Pozor schod!

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Nebezpečí úrazu!

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Zákaz kouření

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Zákaz kouření a vstupu s plamenem!

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Nehas vodou ani pěnovými přístoji!

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Vstup zakázán

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Nepovolaným vstup zakázán!

do 3 dnů
26
21 bez DPH

První pomoc

do 3 dnů
26
21 bez DPH

Pozor! Elektrické zařízení

do 3 dnů